Back in '92. in Sarajevo, while the war raged, I met the heroine of my novel, The Soul Shattering - Still, I promised her, and myself, that I, except that I write and publish the novel, which I was 2007th, make a The bridge of love for all abused and disenfranchised women, victims of war! Love to connect cities that have suffered most due to human greed, stupidity, inhumanity! Connect them to "bridge of love"! The "The bridge of Love" would mean building a house for all the injured! I had this dream, which is partly achieved by publishing the novel The Soul Shattering in Croatia 2007th, and yet it always has to be a complete implementation of the project itself. I proposed my idea to Oprah Winfrey for her Angels Network, 2007-2008, I tried the same with Angelina Jolie and Brad Pitt to Make It Right 2009, but I did not hear from any of them, or they did not want to hear that someone on the other side of the world has something beautiful and noble, but also great!

Today, here I want to say this: My project is "The Bridge of Love" is a project that will realize the assets of the copyrights of my novel "The Shattering Soul" in English in the USA (12.23.2011), as well as damages for copyright infringement, the lawsuit "Braddock v. Jolie filed against Angelina Jolie and others.

Each of us participating in this project and the idea, but somehow builds "The bridge of Love", connects people and spread positive energy, spreading the love of God given to us. This bridge, between Sarajevo and Vukovar, Srebrenica, Petrinja, New Orleans, we will connect the cities friends, family, and in each city will be built by a dozen houses, fully furnished interiors for all the family!

These towns will become cities friends and family will be family friendly, no matter from which part of the world are, what language they speak, what color of skin or religion, if the problem is made weak, and discourage human insanity, impoverished...

That would be the highlight of my career, fulfilled my promise, my dream, and fulfill me as a man, that tomorrow, when this happens, I see these people under the roofs of their houses cared for and happy.

Anyone who buys a copy of The Soul Shattering, will help to get a roof over their heads. As an author, a part of copyright law will allow you to invest in and build houses.

We hereby invite all artists and writers, publishers to join my project and donate a portion of their percentage. For this purpose the account was opened in the USA for the donation of the project, which will turn to the Foundation, so that tomorrow and in other cities have done the same! From a grateful heart, each individually, president of the Association of Women Victims of War, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Vukovar and its Member States, which supported me in this project, as they were with me and you will actively participate in the realization of this project, and my friends, members of my team, Tina and Krunoslav Grubesic, who believed that what I do is right, noble and specifically.


               

            Thank you all,Most ljubavi

Još davne '92 u Sarajevu, dok je bjesnio rat, upoznavši junakinju svoga romana „Slamanje duše“ (The Soul Shattering)  - Mirnu, obećao sam njoj, a i sebi, da ću, osim što ću napisati i objaviti istoimeni roman, kao što i jesam 2007., napraviti jedan „Most ljubavi“ za sve zlostavljane i obespravljene žene, žrtve rata! Ljubavlju povezati  gradove koji su najviše stradali zbog ljudske pohlepe, gluposti, nečovječnosti! Povezati ih „Mostom ljubavi“! Taj „Most ljubavi“ značio bi izgradnju kuća za sve postradale!

Imao sam taj san, koji je djelomično ostvaren objavljivanjem romana „Slamanje duše“ 2007, i još ga uvijek imam, da bude potpun realizacijom samoga projekta. Predlagao sam svoju ideju i Oprah Winfrey za njenu Angels Network, 2007-2008, pokušavao sam istu obrazložiti i Angelini Jolie i Brad Pittu za Make it right 2009, ali me nisu dobro čuli, ili nisu htjeli čuti, da netko s druge strane svijeta ima tako nešto lijepo i plemenito, ali i veliko!

Danas, evo želim reći i ovo:

Moj projekt „The Bridge of love“ ( Most ljubavi ) je projekt koji ću realizirati sredstvima od objavljivanja i prodaje moga romana „The Soul Shattering“ na engleskom  jeziku u S.A. D-a(12/23/2011), kao i od odštete za kršenje autorskih prava, u tužbi „Braddock vs. Jolie podnesenoj protiv Angeline Jolie i ostalih.

Svatko od nas koji sudjeluje u ovom projektu i ideji, na neki način već gradi ovaj „Most ljubavi“, spaja ljude i širi pozitivnu energiju, širi ljubav od Boga nam danu. Tim mostom, između Sarajeva, Vukovara, Srebrenice, Petrinje, New Orleansa, povezati ćemo gradove prijatelje, obitelji, i u svakom gradu će biti izgrađeno po desetak kuća, potpuno opremeljenih inetrijera za sve obitelji!
Ti gradovi će postali gradovi prijatelji, te obitelji će postati prijateljske obitelji, bez obzira iz kojeg dijela svijeta jesu, kojim jezikom govore, koje su boje kože ili vjere, ako ih je nevolja učinila slabima, a ljudska bezumnost obeshrabrila, osiromašila...
To bi bio vrhunac moje karijere, ispunjene moga obećanja, moga sna, ali i ispunjenje mene kao čovjeka, da sutra, kada se to dogodi , vidim te ljude pod krovovima njihovih kuća zbrinute i sretne.

Svatko onaj koji kupi primjerak knjige „The Soul Shattering“, pomoći će da oni dobiju svoj krov nad glavom. Ja, kao autor ću svoj dio autorskih prava uložiti i omogućiti da se te kuće izgrade. Ovim putem pozivam i sve umjetnike i književnike, izdavače da se pridruže mome projektu i doniraju od svojih dijela određeni postotak. Za te namjene otvoren je račun u S.A.D-a za donacije toga projekta, koji će prerasti u Zakladu, kako bi i sutra u drugim gradovima učinili isto!

Od srca se zahvaljujem, svakoj ponaosob, predsjednicama Udruga žena žrtava rata iz Sarajeva, Srebrenice, Tuzle, Vukovara, te njihovim članicama, što su me podržale u ovome projektu, što su bile uz mene i što će aktivno sudjelovati u realizaciji ovoga projekta, te mojim prijateljima, članovima moga tima, Tini i Krunoslavu Grubesic, koji su vjerovali da ovo što radim je ispravno, plemenito i posebno.


           

                Hvala svima,
Click here to add text.
Thank You For Your Support!
The Soul Shattering - K. Grubesic - 1203 Pleasant Run Dr. Apt. 106 - Wheeling, IL 60090